SOCIALINĖS PASLAUGOS

Tai teikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų  neturintiems galimybių savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

KLAIPĖDA

 

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA „KLAIPĖDOS VILTIS“

Smiltelės g. 22, Klaipėda
Tel .: (8-46) 346022
El. paštas: info@klaipedosviltis.lt
www.klaipedosviltis.lt

Tikslai:

 • telkia Klaipėdos savivaldybės teritorijoje gyvenančius sutrikusio intelekto asmenis, jų šeimas, globėjus, rūpintojus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis ir skatinti visapusišką sutrikusio intelekto žmonių integraciją į visuomenę;
 • padeda sutrikusio intelekto žmonėms ir jų šeimos nariams įgyvendinti savo teises, teisėtus interesus;
 • teikia socialines paslaugas šeimoms, auginančioms sutrikusio intelekto žmones;
 • teikti informaciją ir konsultacijas įvairiais neįgaliesiems rūpimais klausimais.
 • organizuoja sutrikusio intelekto asmenims, jų tėvams ir kitiems teisėtiems globėjams bei jų šeimos nariams kultūrinę veiklą, ugdymą, laisvalaikį ir poilsį, sporto renginius.

Organizuojamos dienos socialinės globos paslaugos asmenims nuo 18 metų.

Įsteigta VšĮ „Gyvenimo namai“ teikia apgyvendinimo paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią. Sudaro jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

Specialistai: socialiniai darbuotojai.

Patekimo tvarka. Norintys tapti Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ nariai kreipiasi pas pirmininkę Janiną Tulabienę tel. 8-676 42876.

Mokėjimas: už dienos socialinės globos paslaugas moka iki 20 proc. asmens pajamų.

 

BĮ NEĮGALIŲJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

Lakštučių g. 6, Klaipėda
Tel. 8 46 383402
El. paštas: klaipedoslakstute@gmail.com
http://www.klaipedoslakstute.lt/

Tikslas – padėti neįgalių asmenų integravimuisi į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę bei ugdant jų fizinius ir protinius sugebėjimus. Paslaugos teikiamos asmenims nuo 18 metų, turintiems proto negalią.

Dienos socialinės globos paslaugas sudaro: kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, teikiamas esant galimybei ir atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, psichologinė pagalba, psichologo konsultacijos, darbinių įgūdžių ugdymas, siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, popieriaus plastika, veltinis, aplinkos tvarkymas, kineziterapijos, slaugytojo paslaugos, specialaus transporto paslauga.

Specialistai: socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai, slaugytojai, kineziterapeutas, masažuotojas, psichologas, individualiosios priežiūros personalas.

Mokėjimas: už dienos socialinės globos paslaugas mokama  iki 20 proc. asmens pajamų.

Patekimo tvarka. Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, pateikia:  pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, neįgaliojo pažymėjimą, psichiatro ir terapeuto medicinos dokumentų išrašus (F 027/a),  specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymas, jei jos asmeniui išduotos,  darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT),  neveiksnumo nustatymo, globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti).

 

VŠĮ DIENOS CENTRAS „KELIAS KARTU“

Panevėžio g. 2, Klaipėda
Mob. 8 620 191 61 (Rasa)
Mob. 8 611 263 00 (Jūratė)
El. paštas: keliaskartu@gmail.com
http://www.keliaskartu.lt/news.php

Įstaigos tikslas – nesiekiant pelno teikti paslaugas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams sveikatos priežiūros bei socialinės pagalbos srityse, per įvairiausių renginių, seminarų organizavimą skleisti visuomenei sveikatos priežiūros bei socialinės pagalbos, dvasinės kultūros žinias, užimti neįgalių vaikų bei suaugusiųjų laisvalaikį, padėti neįgaliems asmenims realizuoti save gyvenime, integruotis į darbo rinką bei konsultuoti žmones visais paminėtais klausimais, juos atstovauti įvairiuose įstaigose ir institucijose.

Paslaugos teikiamos vaikams, lankantiems Klaipėdos "Medeinės" mokyklą. Amžius nuo 7 m. iki 18 m.

Įgyvendindama savo tikslus, įstaiga užsiima šia veikla:

 • Neįgalių vaikų, jaunuolių dienos priežiūros veikla
  • Socialinis, pedagoginis konsultavimas, informavimas
  • Muzikos terapija
  • Dailės terapija
  • Dramos, pasakų terapija
  • Šviesos terapija
  • Smėlio, žaidimų terapija
  • Judesio terapija
  • Ergoterapija
  • Laisvalaikio užimtumas
  • Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Specialistai: pedagogai, kineziterapeutas masažistas.

Mokėjimas. Mokama už dienos socialinės globos paslaugas  atsižvelgiant į asmens gaunamas pajamas.

 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

Smiltynės g. 3, Klaipėda
Tel.: (46) 49 07 40
registration@muziejus.lt
www.muziejus.lt

Delfinų terapija yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-374 patvirtinta sveikatinimo paslauga ir organizuojama pagal Lietuvos higienos normą HN 133:2013 "Delfinariumuose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". Visi užsiėmimai yra vykdomi pagal Lietuvos jūrų muziejaus patvirtintą metodiką, kuri parengta bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu. Ši paslauga priskiriama sveikatingumo paslaugoms, teikiama suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

Neįgalių vaikų ir delfinų bendravimas pasižymi specifiniu atpalaiduojamuoju bei rekreaciniu poveikiu. Seansų dalyviai patiria daugybę veiksnių, skatinančių pasitikėti bei atsipalaiduoti – vandens garsus, delfinų „kalbą“ ir jų geranorišką kvietimą bendrauti. Pasiekus ypač gilaus atsipalaidavimo būseną, vaikui lengviau suvokti ir įsiminti naują informaciją. Drauge lavinama dėmesio koncentracija, psichosocialinė elgsena, komunikavimo elementai bei gerėja psichoemocinė būklė.

Specialistai. treneris, turintis tarptautinį nardytojo pažymėjimą, kineziterapeutas, psichologas ir socialinis darbuotojas

Patekimo tvarka: registruotis užpildant anketą http://www.muziejus.lt/inside.php?id=terapija

Mokėjimas.  Terapijos kursas su gyvūnais trunka 10 dienų. Vienam vaikui 10 dienų kursas kainuoja 800 eurų.

 

GARGŽDAI

 

SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA “GARGŽDŲ VILTIS”

Klaipėdos g. 2, Gargždų m. Klaipėdos r. sav.
Telefonas 8 611 32844
viltis_gargzdai@yahoo.co.uk

Telkia Klaipėdos rajono teritorijoje gyvenančius sutrikusio intelekto asmenis, jų šeimas, globėjus, rūpintojus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis ir skatinti visapusišką sutrikusio intelekto žmonių integraciją į visuomenę. Padeda sutrikusio intelekto žmonėms ir jų šeimos nariams įgyvendinti savo teises, teisėtus interesus, organizuoti užimtumą.

 

 KRETINGA

 

KRETINGOS DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Tiekėjų g. 23 Kretinga
Tel. (8 445) 70145
El. paštas: dienosveikla@takas.lt
http://www.kretingosneigalieji.lt/

Kretingos dienos veiklos centras- tai socialinės globos įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę ir fizinę negalią, turinti stacionarios socialinės globos struktūrinį padalinį. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Tikslas – užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą socialinę globą jos reikalaujantiems proto, psichinę ir fizinę negalią turintiems asmenims ir siekti didesnio savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse,  integruojant juos į visuomeninį gyvenimą. Dienos veiklos centre teikiamos paslaugos:

 • darbinių įgūdžių lavinimo (keramikos užsiėmimai, medžio darbų įgūdžių lavinimas, siuvimo siuvimo mašina, siuvinėjimo ir nėrimo užsiėmimai, vilnos vėlimo įgūdžių įgijimas)
 • kūrybinių – meninių gebėjimų lavinimas (teatrinė saviraiška, dailės terapija, alternatyvaus taikomojo šokio užsiėmimai,muzikinės saviraiškos įgūdžių lavinimas)
 • socialinių įgūdžių lavinimo (informacinės technologijos (kompiuterinis raštingumas, darbas internetu), socialinių gyvenimo įgūdžių lavinimas, buities darbai, savitvarka, asmens higiena, skaitymo – rašymo įgūdžių palaikymas
 • alternatyvaus užimtumo programos klientams, kurių darbingumo lygis iki 25% (dailės, keramikos, informacinių technologijų užsiėmimai
 • kitos paslaugos (kineziterapija ir sportinė veikla, maitinimas, transporto organizavimas.

Specialistai: socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai, užimtumo specialistai

Mokėjimas: už dienos socialinės globos paslaugas mokama  iki 20 proc. asmens pajamų.

Patekimo tvarka. Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, pateikia:  pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, neįgaliojo pažymėjimą,  specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymas, jei jos asmeniui išduotos,  darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT),  neveiksnumo nustatymo, globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti).

 

SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA “KRETINGOS VILTIS”

J.K. Chodkevičiaus 10 – 412 Kretinga
Tel. ( 8 445) 54542, 8670 88037.
kretingosviltis@gmail.com
http://www.kretingosneigalieji.lt/kretingos-viltis-6/lt/

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Kretingos viltis“ yra ne pelno siekianti organizacija, kuri telkia sutrikusio intelekto vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis.

Bendrijos tikslai:

 1. Telkti Kretingos r. gyvenančius sutrikusios raidos vaikus, jaunuolius ir suaugusius žmones, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis.
 2. Keisti visuomenės požiūrį į žmogų su negalia, skatinti visapusišką sutrikusio intelekto žmonių įtraukimą į visuomenės gyvenimą.
 3. Kurti sistemą, kurioje neįgalus žmogus gautų reikiamą pagalbą bet kuriuo amžiaus tarpsniu.
 4. Padėti ginti sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių ir suaugusių žmonių bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, padėti jiems tenkinti socialinius, kultūrinius bei kitus poreikius

 

PALANGA

 

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA

Žvejų g. 47 Palanga
tel. (8 460) 48412
el.paštas tarnyba@pspt.lt
http://pspt.lt/

Teikiamos paslaugos

 • Pagalbos į namus paslaugos
 • Dienos socialinės globos paslaugos
 • Socialinės paslaugos rizikos šeimoms
 • Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis
 • Transporto paslaugos

Patekimo tvarka asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys, artimieji giminaičiai) raštišku prašymu kreipiasi į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, adresu: Žvejų g. 47 (tel.: (460) 48716 ).

Specialistai: socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas, psichologas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai.

Mokėjimas

 

SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA “PALANGOS VILTIS”

J.Janonio g.26, Palanga
Tel. (460) 48813, 8 652 1206
El.paštas viltispalanga@takas.lt
http://pspt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=69

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Palangos viltis“ yra ne pelno siekianti organizacija, kuri telkia sutrikusio intelekto vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis

Comments are closed.