Sveikatos priežiūra

Tai teikiama pagalba asmeniui (šeimai) stengiantis jį išgydyti, apsaugoti nuo susirgimų ar įvertinti sveikatos būklę.

 

KLAIPĖDA

 

BĮ KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMAI

Turistų g. 18, Klaipėda
Tel./faks. (8 46) 49 01 90, 865775208
El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com
Registracija telefonu: 8 65775274
http://www.kudikeliai.lt/

Ankstyvosios reabilitacijos skyrius - Kūdikių  namų struktūrinis padalinys, kuriame teikiamos antrinio lygio ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių bei šių vaikų tėvams/globėjams/įtėviams. Antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 4 metų bei vyresniems vaikams (iki 7 metų), kurie nelanko ugdymo įstaigų ar negauna jose specializuotos pagalbos.

Tikslas– užtikrinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, vykdyti šių sutrikimų ir vaikų neįgalumo antrinę prevenciją, sutrikusios raidos vaikų kompleksinę reabilitaciją bei jų integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą.

Specialistai. Ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandą sudaro: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, turintis socialinio pediatro pažymėjimą , kineziterapeutai, masažuotojas, logoterapeutas, medicinos psichologas, bendrosios praktikos slaugytoja , ergoterapeutas.

Patekimo tvarka. Kreipiantis į įstaigą  reikalingas bendrosios praktikos gydytojo ar kitų vaikų specialistų pagal indikacijas siuntimas. Kiekvienam pacientui sudaromas procedūrų tvarkaraštis. Į procedūras vaikas atvyksta lydimas bent vieno iš tėvų/įtėvių ar globėjų.

Mokėjimas. Teikiamos paslaugos yra nemokamos, jas apmoka Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Planuojama Atokvėpio paslauga- tai trumpalaikės socialinės paslaugos rūšis, kai neįgalus asmuo – vaikas ar suaugęs – apgyvendinamas globos įstaigoje, kai šeimos nariai ar artimieji neturi galimybės jo prižiūrėti dėl įvairių priežasčių. Asmuo turėtų būti ne jaunesnis nei 6 mėnesių amžiaus, o atokvėpio paslauga gali būti teikiama nuo 12 valandų iki pusės metų.

 

VŠĮ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS CENTRAS

Taikos pr. 76, Klaipėda
Tel. 8 46 34270

Tikslas: teikti efektyvią kompleksinę: medicininę, psichologinę, socialinę pagalbą vaikams nuo gimimo iki 7 metų ir jų šeimoms (pirmenybė teikiama vaikams iki 4 metų ir vyresniems vaikams, nelankantiems ugdymo įstaigos, arba lankantiems ugdymo įstaigą ir negaunantiems specializuotos pagalbos).

Specialistai: raidos pediatrė, logoterapeutė, socialinė darbuotoja, psichologė, kineziterapeutas.

Patekimo tvarka: kreiptis turint šeimos gydytojo siuntimą.
Mokėjimas. Teikiamos paslaugos yra nemokamos, apmokamos Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

 

KARDIOLOGIJOS KLINIKA

Dubysos g. 31, Klaipėda
Tel. 8 46 341757, 8 620 69177
El. paštas: testas@klaipeda.omnitel.net
www.kardioklinika.lt/index.php/en/naudinga.html

Vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Tikslas– pagerinti vaiko ir jo šeimos  socialinę adaptaciją ir funkcionavimą. Indikacijos: raidos problemos: judėjimo sutrikimai, kalbos ir bendravimo sutrikimai, raidos sulėtėjimas ar atsilikimas, elgesio sutrikimai: neklusnumas, hiperaktyvumas, agresyvumas, sunkus atsiskyrimas nuo tėvų, emocinės problemos, miego sutrikimai.
Raidos įvertinimui bei reabilitacijai priimami vaikai nuo gimimo iki 4 metų amžiaus, nelankantys ikimokyklinės  ugdymo įstaigos – iki 7 metų amžiaus.

Specialistai: pediatras, kineziterapeutas, logopedas, psichologas, socialinis pediatras. Konsultacijos metu vaikui sudaroma individuali tyrimo ir reabilitacijos programa.

Patekimo tvarka: kreiptis turint neurologo, vaikų gydytojo ar šeimos gydytojo siuntimą.
Mokėjimas. Teikiamos paslaugos yra nemokamos, apmokamos Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

 

VŠĮ ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS CENTRAS  „GANDRIUKAS“

Teikiama pagalba vaikui ir tėvams
Birutės g. 22 a, Klaipėda
Tel.: 8 674 43373 , 8 620 91974
El.paštas: info@ankstyvoji-intervencija.lt
www.ankstyvoji-intervencija.lt

VšĮ Ankstyvosios intervencijos centro „Gandriukas“   tikslas- padėti šeimai auginti, ugdyti, lavinti savo vaiką atitinkant jo raidos galimybes ir ypatumus, bei individualius vaiko poreikius. Paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo.

Tikslas: laiku (kuo anksčiau) suteikti kompleksines raidos specialistų paslaugas vaikams, turintiems raidos sunkumų, sutrikimų arba didelę jų tikimybę, bei šių vaikų šeimoms. Tėvai konsultuojami vaikų raidos klausimais, jiems pateikiama išsami informacija apie Ankstyvosios reabilitacijos tarnybas, gydymo ir ugdymo įstaigas, reabilitacijos centrus, paslaugas vaikams ir šeimoms. Vykdomos korekcinės pratybos ir terapiniai užsiėmimai.

Teikiamos  paslaugos:

 • Pirminė vaiko ir šeimos konsultacija
 • Klinikinis vaiko raidos vertinimas DISC metodika
 • Logopedo (logoterapeuto) pratybos
 • Ergoterapeuto užsiėmimai
 • Psichologo konsultacija
 • Kineziterapeuto, masažisto paslaugos
 • Specialiojo pedagogo pratybos
 • Individualaus ugdymo plano sudarymas
 • Konsultacija ir individualaus ugdymo plano sudarymas

Specialistai: logopedas, ergoterapeutas, specialusis pedagogas, psichologas, kineziterapeutas,  vaikų masažistas .

Mokėjimas. Paslaugos mokamos.

 

VŠĮ „VAIKO RAIDA“

Teikiama pagalba vaikui ir tėvams
Naujojo Uosto g. 14, LT-92119, Klaipėda
Tel.: 8 645 44146
El.paštas: info@vaikoraida.lt
www.vaikoraida.lt/

Tikslas- suteikti visapusišką pagalbą  vaikams, turintiems raidos sutrikimų arba didelę jų tikimybę, bei šių vaikų šeimoms, įtraukiant ne tik vaiką, jo šeimą, bet ir specialistus, susijusias tarnybas, institucijas  ir bendruomenę.

Įstaigoje tėvai gali gauti nemokamas konsultacijas vaikų raidos klausimais, jiems pateikiama išsami informacija apie gydymo ir ugdymo įstaigas, reabilitacijos centrus, paslaugas vaikams ir šeimoms.

Įstaigos uždaviniai:

 • padėti įveikti vaiko ir jo aplinkos rizikos veiksnius, lemiančius raidos atsilikimą, išvengti antrinių sutrikimų;
 • skatinti ankstyvą tinkamą vaiko sąveiką su aplinka;
 • padėti šeimoms ugdyti vaiką;
 • teikti socialinę, emocinę ir kt. paramą šeimoms;
 • sudaryti sąlygas vaikams komunikuoti su aplinka verbaliniu ir neverbaliniu lygmeniu;
 • koordinuoti vaiko ir šeimos įtraukimą į integruotą ugdymo sistemą.

Specialistai: logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio darbuotojo, kineziterapeuto konsultacijos, korekcinės pratybos.

Mokėjimas. Paslaugos mokamos (projektų įgyvendinimo metu paslaugos gali būti teikiamos nemokamai).

 

KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Galinio Pylimo g. 3b, Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 41 00 31
El. p.: info@kpsc.lt
Registratūros tel.: 8 (46) 41 00 27
www.kpsc.lt

Tikslas: teikti kokybiškas ir prieinamas pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos mieste. Klaipėdos sutrikusios psichikos sveikatos centre:

 • teikia vaikų, paauglių psichiatro ir psichologo paslaugas.
 • teikia socialinę pagalbą psichikos sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, dalyvauja jų reabilitacijoje ir habilitacijoje, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
 • nukreipia neįgalumo lygio, specialiosios nuolatinės priežiūros poreikių nustatymui, ambulatorinėms vaikų ir paauglių psichiatro gydytojo konsultacijoms į antrinio ar tretinio lygio ambulatorines psichiatrijos įstaigas;
 • nukreipia stacionariniam gydymui pagal indikacijas.

Specialistai: gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, suaugusiųjų psichiatrai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, psichikos sveikatos slaugytojai.

 Patekimo tvarka: pateikti asmens dokumentą. Klaipėdos psichikos sveikatos centre aptarnaujami gyventojai, prisirašę prie visų Klaipėdos miesto pirminių sveikatos priežiūros centrų, išskyrus UAB "Nefrida", UAB "Kraujažolė" ir UAB "MediCA Klinika" (teikia pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas savarankiškai).

Mokėjimas. Apdraustiems socialiniu draudimu paslauga nemokama. Neapdraustiems socialiniu draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba.
 

KRETINGA

 

KRETINGOS VŠĮ LIGONINĖS VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS TARNYBA

Žemaitės al. 1, LT-97106 Kretinga
Tel. (8 445) 79 016. Faks. (8 445) 77 207
El. paštas info@kretingosligonine.lt

http://www.kretingosligonine.lt/veikla/veiklos-sritys

Konsultuojami vaikai nuo gimimo iki 7 metų , atliekama raidos korekcija, kai nustatoma raidos sutrikimų rizika ar įtariamas raidos sutrikimas:

 • naujagimystės rizikos veiksniai: sutrikimai dėl nėštumo trukmės ir naujagimio kūno masės, gimdymo trauma, perinatalinė hipoksija, intrauterininės CNS infekcijos, traukuliai naujagimystėje, naujagimių smegenų veiklos sutrikimai, naujagimių maitinimo sutrikimai, naujagimio raumenų tonuso sutrikimai;
 • teikia kompleksines antrinio lygio paslaugas vaikams iki 4 metų, turintiems kalbos išraiškos, suvokimo, judėjimo problemų, maitinimo ir mitybos elgesio-emocijų sutrikimų;
 • įvertina šeimos socialinius rizikos veiksnius;
 • vykdo sutrikimų ir vaikų neįgalumo prevenciją, sutrikusios raidos vaikų kompleksinę reabilitaciją bei jų integraciją į visuomenę.

Patekimo tvarka Konsultacijas vaikams skiria bendrosios praktikos gydytojai, pediatrai, kiti vaikų ligų gydytojai.

Specialistai raidos pediatrė, logoterapeutė, socialinė darbuotoja, psichologė, kineziterapeutas

Mokėjimas Teikiamos paslaugos yra nemokamos, apmokamos Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

 

VŠĮ KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Žemaitės al.1, 97106 Kretinga
Tel./fax 445 79055, kodas 164677578
el.paštas: info@kretingospsc.lt
www.kretingospsc.lt/

Pagrindinis psichikos sveikatos centro tikslas – gerinti Kretingos rajono gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuojant ir teikiant specializuotą bei kvalifikuotą pirminę psichiatrijos pagalba. Kiti centro tikslai:

 • Stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir vykdyti psichikos sutrikimų prevenciją;
 • Tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje plėtrą;
 • Nuolat gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;
 • Optimaliau naudoti žmoniškuosius, finansinius ir materialinius išteklius.

Specialistai: gydytojai psichiatrai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, psichikos sveikatos slaugytojai.

Patekimo tvarka: pateikti asmens dokumentą. Kreipiantis nebūtinas šeimos gydytojo siuntimas.

Mokėjimas. Apdraustiems socialiniu draudimu paslauga nemokama. Neapdraustiems socialiniu draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba.

 

PALANGA

 

VŠĮ PALANGOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FILIALAS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Vytauto g. 92 Palanga
tel./faks. (8 460) 56 231
Registratūra (460) 53837
el. paštas: palangospspc@gmail.com

http://www.palangospoliklinika.lt/index.php/lt/paspc/kontaktai

Pagrindinis psichikos sveikatos centro tikslas – gerinti Palangos gyventojų sveikatą, organizuojant ir teikiant specializuotą bei kvalifikuotą pirminę psichiatrijos pagalba. Kiti centro tikslai:

 • Stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir vykdyti psichikos sutrikimų prevenciją;
 • Tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje plėtrą;
 • Nuolat gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;

Specialistai: gydytojai psichiatrai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, psichikos sveikatos slaugytojai.

Patekimo tvarka: pateikti asmens dokumentą. Kreipiantis nebūtinas šeimos gydytojo siuntimas.

Mokėjimas. Apdraustiems socialiniu draudimu Palangos miesto gyventojams paslauga nemokama. Neapdraustiems socialiniu draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba.

Comments are closed.