Savanorystė įstaigose

Tapk savanoriu, išbandyk ir praplėsk savo galimybių ribas!

savanoryste

Kas yra savanorystė?
Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla bendruomenėje, kuriai skiriame savo laiką, žinias, patirtį ir už tai negauname jokio finansinio atlygio.

Kas gali tapti savanoriu?
Savanoriu gali tapti bet kokio amžiaus, lyties, religinių ar politinių įsitikinimų asmuo, norintis praplėsti savo akiratį, prisidėti prie geresnės ir socialiai atsakingesnės visuomenės kūrimo, įgyti naujų pažįstamų ir naudingos patirties, nesiekiantis už atliekamus darbus gauti jokios materialinės naudos sau.

Kokios esminės savanorystės vertybinės nuostatos?
Savanoris savo veiklą grindžia vertybinėmis nuostatomis:
Pagarbos – kiekvienas asmuo yra vertas pagarbos;
Tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę priklausomybę;
Priėmimo ir nesmerkimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra. Savanoris neturi būti teisėjas;

Savanorystė Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijoje
Kaip savanoris Jūs galėsite:

 • padėti psichikos negalią turintiems asmenims ir jų artimiesiems spręsti socialines, psichologines, sveikatos problemas;
 • bendrauti, padėti vienišiems neįgaliesiems kasdieninėje jų veikloje;
 • panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį organizuojant įvairias užimtumo veiklas: rankdarbius, dailės terapiją, dramą, muziką, sportą ir pan.
 • turiningai leisti laisvalaikį ir realizuoti savo pomėgius, organizuojant renginius, keliones, dalyvaujant vasaros stovyklose, pleneruose;
 • organizuoti ir dalyvauti įvairiose socialinėse akcijose, projektuose;
 • įgyti socialinio darbo patirties, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis.

Kur kreiptis?
Norėdami tapti savanoriu, ar gauti išsamesnės informacijos apie savanorystę įstaigoje, rašykite el. paštu: klaipedosbendrija@gmail.com, pirmininkei Romai Fabijonavičiūtei – Genienei.

Savanorystė Klaipėdos krašto Alzheimerio ligos klube „Atmena“
Kaip savanoris Jūs galėsite:

 • padėti organizuoti ir dalyvauti įrengiamuose mokymuose, seminaruose;
 • padėti organizuoti šventes ir jose dalyvauti;
 • padėti organizuoti konferencijas, seminarus ir juose dalyvauti;
 • padėti šeimoms prižiūrėti Alzheimerio liga sergantį ligonį;
 • dalyvauti klubo organizuojamose relaksacinėse stovyklose;
 • nuolat augti ir tobulėti, įgyti socialinių, psichologinių, medicininių, teisinių žinių.

Kur kreiptis?
Norėdami tapti savanoriu, ar gauti išsamesnės informacijos apie savanorystę įstaigoje, rašykite el. paštu: klubasatmena@gmail.com , pirmininkei Raimondai Šoparienei.

JŪS ESATE LAUKIAMI!